"Quastion" icon Just "Quastion" icon You Tube Logo Just "You tube" text Facebook logo Small letter f Search icon Magnifier Asterisk icon Asterisk basket icon Just "basket" icon Webscience logo Just "Webscience" icon text small triangle white icon small white triangle equal the button submit Quotes image Just "quotes" image small white People image Just "People" image small Arrow witch mean "go to the top of a page" small Arrow witch mean "go to the top of a page" small "Print" icon Just "Print" icon small "Print" icon Just "Print" icon small "check" icon Just "check" icon small logo of "Whats up" link to our contact in "Whats up" small white envelope logo link to clients mail small white form logo icon form just submit the form you filled "Quastion" icon Just "Quastion" icon "cancel" icon Just "cancel" icon
skip to main content
עגלת קניות
0

תקנון ותנאים כלליים

 • הובלת המוצר למחסן הלקוח אינה כלולה במחיר המחירון.
 • חתימת הלקוח על גבי העתק מתעודת המשלוח מהווה אישור להגעת המוצרים ללקוח בשלמותם.
 • החזרת מוצרים: מוצרים שנשלחו יהיו ניתנים להחזרה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, לאחר שנמסרה הודעה למחלקת שירות הלקוחות של החברה . החזר כספים ששולמו בכרטיס אשראי יוחזרו בקיזוז עמלות חברות האשראי
 • החזרת מוצרים תעשה בהתאם לנוהל החזרות של החברה, ובתנאי שהמוצרים אינם פגומים , ונמצאים באריזתם המקורית והפקק המקורי לא נפתח. מחלקת שירות לקוחות תבצע בדיקה שהמיכל המוחזר חזר תקין ורק לאחר מכן תאושר ההחזרה. מיכל לא תקין לא יורשה בהחזרה.
 • החזרת המוצרים תהיה בצירוף חשבונית קניה בלבד.
 • איכות המוצר : הספק מתחייב לחומרים באיכות מעולה ובהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי .
  המוצרים הנמכרים הינם לצורך טיפול בחומרים טבעיים ועל כן עלול להיות שוני בתוצאה מחומר לחומר /או ממקרה למקרה.
 • הלקוח מתחייב לקרוא את הוראות היצרן לפני השימוש בחומרים, וליישם את החומרים אך ורק לפי הוראות היצרן.
  יש לשים לב לשימוש בחומר המתאים לכל סוג משטח. לא תחול כל אחריות , ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר .
 • לפני תחילת היישום יש לבדוק את השפעת החומר על המשטח ורצוי במקום שאינו בולט לעין.
  חלק מהחומרים עלולים להיות רעילים , ולכן יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים בזמן היישום , לפי הוראות היצרן.
  יש לאחסן את המוצרים בהתאם להוראות היצרן, והרחק מהישג ידם של ילדים. לא תחול כל אחריות לרשלנות בשימוש לא ראוי. כל אחריות על פגיעה בנפש תחול על הלקוח בלבד.
 • כל אירוע של פגיעה גופנית בגין שימוש לא תקין מחויב בדיווח למחלקת שירות לקוחות.
takanon
שאלה שאל אותנו
אתה מוזמן לשלוח לנו שאלה ומומחי רביד יענו לך